شرایط استفاده

شما مشتری عزیز از دو طریق میتوانید از سایت کالا سان خرید دلخواه خود را انجام دهید اول اینکه به صورت مستقیم در سایت ثبت نام کرده و سپس مراحل خرید را انجام دهید و یا اینکه دارای کد معرف می باشید که مشمول 2 درصد تخفیف قرار خواهید گرفت

استفاده از این فروشگاه الکترونیکی و سفارش کالا از آن، به معنی توافق کامل شما با قوانین و آیین نامه های موجود در مورد تجارت و تجارت الکترونیک در ایران می باشد

برای شما خریدار محترم زندگی سرشار از فراوانی را آرزو میکنم.